Quá trình tải xuống và cài đặt

 

 

Bước đầu tiên: Kinemaster Pro Apk là phiên bản mod của Ứng dụng Kinemaster chính thức, do đó bạn phải tải xuống từ Google hoặc từ trang web của chúng tôi.

Bước thứ hai: Quá trình tiếp theo là quá trình cài đặt Kinemaster Pro Apk nhưng trước tiên hãy đi tới cài đặt điện thoại di động của bạn, sau đó đi tới bảo mật>quyền và sau đó cho phép các nguồn không xác định cho các ứng dụng của bên thứ ba.

Bước cuối cùng: Sau khi cho phép các ứng dụng của bên thứ ba sử dụng các nguồn không xác định, hãy mở trình quản lý tệp trên điện thoại di động của bạn, sau đó mở các tệp đã tải xuống và mở tệp Kinemaster Pro Apk.